استخدام آنلاین مهندسین متخصص

صورت وضعیت و تعدیل

50
تعداد متخصصین
20 +
تعداد پروژه
100 %
رضایت کارفرما

متره و برآورد :

برای تعریف صورت وضعیت و ایجاد شناخت کلی نسبت به این موضوع به مفاد شرایط عمومی پیمان مراجعه می کنیم. طبق بند “الف” ماده (37) شرایط عمومی پیمان، در آخر هر ماه، پیمانکار وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت جلسه است، اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند سپس بر اساس فهرست بهای منظم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را تسلیم مهندس ناظر می نماید. مهندس مشاور صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان، کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید.

بنابراین می توان گفت که هدف پیمانکاران از تهیه صورت وضعیت، ارائه گزارش مالی از عملکرد عملیات اجرایی انجام شده بر مبنای قرارداد فی مابین، به کارفرمای خود برای مشخص شدن میزان کارکرد ریالی در پروژه و به طبع آن، درخواست پرداخت این مبلغ در وجه پیمانکار می باشد .این گزارش توسط پیمانکار تهیه و تنظیم می گردد و بعد از بررسی و تایید دستگاه نظارت و مهندسین مشاور، جهت تصویب و پرداخت به کارفرما ارسال می گردد.کارفرما نیز پس از بررسی و تطابق کلی کار انجام شده با مبلغ ادعایی پیمانکار هزینه های کار انجام شده را به حساب پیمانکار واریز می نماید.

استخدام آنلاین متخصص صورت وضعیت و تعدیل در بسپاریم:

گاهی اوقات در پروژه های برای تهیه صورت وضعیت و تعدیل در پروژه هانیاز به افراد متخصص داریم . استخدام تمام وقت  افراد متخصص هزینه های زیادی دارد اما می توان برای کنترل هزینه در برخی از پروژه ها از برون سپاری استفاده نمود . بسپاریم اولین سامانه برون سپاری مهندسی کشور این امکان را برای شما بوجود آورده تا تعداد زیادی از متخصصین و مهندسین دارای تخصص تهیه صورت وضعیت و تعدیل دسترسی داشته باشید و تعریف پروژه و ایجاد مناقصه بهترین گزینه با مناسب ترین قیمت را انتخاب کنید. 

برای تعریف پروژه در بسپاریم 

1- دسته بندی مناسب پروژه شما

دسته بندی پروژه خود را برای پروژه های صورت وضعیت و تعدیل  … در دسته مهندسی عمران و زیر دسته امور کارگاهی قرار دهید

2- عنوان پروژه

عنوان پروژه خود را مختصر و مفید انتخاب کنید تا در اولین نگاه اطلاعات کلی پروژه شما را به مجریان انتقال دهد. به عتوان مثال:

 مثال : متره و برآورد پروژه کناف

3- مهارت های مورد نیاز

برای پروژه متره و برآورد از بین مهارت های زیر  بسته به نیاز خود انتخاب کنید

 • متره و برآورد
 • اکسل
 • تکسا
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت
 • کلیم و ادعای مالی

4- توضیحات پروژه

برای اینکه مجری بتواند بهتر بتواند با پروژه شما آشنا شده و قیمت دقیق تری بدهد اطلاعات زیر نیاز است، بنابراین پیشنهاد می کنیم فرم خام زیر را کپی کرده و در قسمت توضیحات پروژه الصاق کرده و کامل کنید:

 • نوع پروژه : (به عنوان مثال مسکونی ، ساختمانی ، محوطه سازی و … )
 • متراژ زیربنای پروژه :
 • فهرست بهای مورد استفاده : (ابنیه ، تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی و …)
 • نوع سازه : (بتنی ، فولادی و … )
 • مدت زمان مورد انتظار برای انجام پروژه :
 • توضیحات تکمیلی :

5- ضمیمه

برای درک بهتر مجری از پروژه شما از تعدادی از نقشه ها عکس تهیه کرده و در فایل ضمیمه قرار دهید

6- بودجه شما

بودجه و مبلغ پیشنهادی خود برای  انجام پروژه خود را هم بصورت دستی و بصورت تعیین محدوده بر اساس نوع پروژه میتوانید انتخاب کنید .مت

شرکت ها در بسپاریم

پیشنهادات ما :

بسپاریم

اولین پلتفرم برون سپاری مهندسی در ایران