پروژه های موجود

1 پروژه یافت شد 1 پروژه یافت شد

ربات تشخیص دقیق نمودار در بازی انفجار

  • آنلاین
  • ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
  • 0 پیشنهاد

ربات تشخیص دقیق نمودار در بازی انفجار در این بازی نمودار تشکیل میشود و ربات باید تشخیص دهد نمودار دقیقا روی چه عددی بسته میشود  ۱-بدست آوردن عدد دقیق که…

1000000000