طراحی فاز یک پلان و نما، خانه کیوبیک

موقعیت: تهران، سعادت آباد
وضعیت: درآخرین مراحل اجرایی
سال: ۱۳۹۸
زیربنا: ۹۵۳ متر مربع
این پروژه در پنج طبقه شامل چهار طبقه مسکونی دو واحدی و یک طبقه پیلوت طراحی شده است. قرارگیری پروژه در تقاطع دو محور اصلی و نورگیری از سه وجه جنوبی؛ غربی و شرقی هم از مزیت های این بناست. ایده طراحی نمای این ساختمان برگرفته از مکعب های درهم است که تماما با آجر اخرایی رنگ ترکیب با فلز آهن کار شده و صرفا در برخی از مکعب ها نوع آجر چینی متفاوت شده است.