طراحی سازه نگهدارنده نمای خشک-مجتمع مسکونی بهتا شیراز

سازه متشکل از پنل های بتن اکسپوز که توسط ریل های افقی آلومینیومی به کلافهای قائم و افقی متصل شده اند. شاسی فولادی نیز از طریق کمرکش های افقی به دستک های کنسول شده به دال سقف وصل می شوند.
تیر ۱۴۰۰