طراحی سازه مجتمع مسکونی – تجاری شفق

طراحی سازه بتن آرمه با سیستم قاب خمشی ویژه با کاربری تجاری در طبقه همکف و کاربری مسکونی در طبقات اول به بعد به متراژ ۱۶۰۰۰ مترمربع بر اساس بهینه ترین حالت مصرف مصالح.