طراحی تاسیسات بوستر پمپ ایستگاه کال شرکت نفت ستاره خلیج فارس

طراحی و مدل سازی سه بعدی سیستم پایپینگ پمپ استیشن کال برای خط لوله میعانات گاز از عسلویه به پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس