طراحی انواع سازه ها

با عنایت به حجم و تنوع سازه های طراحی شده در گذشته امکان ارایه نمونه کار در این بخش وجود ندارد لذا از کارفرمایان محترم تقاضا میشود متناسب با نوع سازه مورد نظر خود درخواست نمونه کار نمایند تا دید وسیع و واضح تری نسبت به پروژه خویش به دست آورند

با سپاس
مدیریت شرکت آریانا نگین سازه