پروژه سیستم انتقال آب با اتوکد

  • وضعیت فعال
  • پیشنهاد0
  • متوسط پیشنهادها 0 تومان
  • موقعیت تهران

پست شده در ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

توضیحات پروژه

کد پروژه : ۵۴۴۰

توضیحات :

با استفاده از گوگل مپ یا ارث یک نقشه یک شهر با معابر انتخاب گردد. (شهری با جمعیت کمتر از ۲۰۰۰۰ نفر )

تهیه نقشه گذربندی شهر و درج تراز ارتفاعی روی نقشه با نرم افزار اتوکد

تهیه نقشه اولیه لوله گذاری در شهر و درج طول لوله و همچنین ابتدا و انتهای لوله روی نقشه

تعیین مصرف آب شهر با توجه بخ جمعیت و ضریب پیک مصرف

شماره گذاری شاخه ها گره ها و حلقه های شبکه آب

تعیین مصرف هر خط لوله

نگاشتن مصارف به صورت متمرکز در دو انتهای لوله روی نقشه

تخمین دبی عبوری هر لوله و درج در نقشه

محاسبه قطر هر لوله و درج بر روی نقشه

استخراج معادلات پیوستگی در گره ها

استخراج معادلات انرژی در حلقه ها

حل معادلات بهیکی از روش ها

درج دبی حاصل از حل معادلات بر روی نقشه

درج سرعت جریان جریان در هر لوله روی نقشه

انتخاب تراز مخزن ذخیره شهر

درج فشار حداقل و حداکثر هر لوله روی نقشه

امکانات ویژه

برجسته

بودجه

500,000 تا 1,500,000 تومان

آدرس کوتاه پروژه :

پیشنهاد های مجری (0)

هیچ پیشنهادی هنوز وجود دارد.