پروفایل مهدی گیلوری

مهدی گیلوری مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده سمنان

همه چیز این پایین هست

https://www.linkedin.com/in/mahdigilvari0101

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • کارشناس خدمات آزمایشگاهی

  شالوده مقاوم سمنان

  1395/07 - حالا

 • سرپرست کارگاه

  شرکت ساختمانی و راهسازی دشت بران

  1399/02 - 1399/08

 • مباشر

  خانه گستر گیل

  1394/08 - 1395/06

 • اجرا

  شرکت ایتا سنگ

  1393/02 - 1394/04

 • دفتر فنی

  شرکت ساختمانی و راهسازی دشت بران

  1390/03 - 1392/11