پروفایل سروش نظریان

سروش نظریان مهندس ژئوتکنیک
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

طراحی و مدلسازی با نرم افزارهای ژئوتکنیکی:‌Plaxis, FLAC, GeoStudio, Slide  

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید