پروفایل sharifacali

sharifacali محاسب و طراح سازه های ساختمانی
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه هستم. توانایی مدلسازی و تحلیل و طراحی انواع سازه های ساختمانی را دارم. طراحی براساسدر نظر گرفتن اصول آیین نامه ها و بحث بهینه و اقتصادی شدن طرح ها.
مطالعات در زمینه جداساز لرزه ای و طراحی میراگرها و همچنین ابنیه های مهم (مانند پل و مخازن آب رسانی روزمینی و زیرزمینی).

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید