پروفایل هادي شايان

هادي شايان مهندس معمار طراح ،نقشه کش فاز1و2،ترسیم مدلهای 3بعدی
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

·         ]کاملاًمسلط-[AUTOCAD 2D

·         ] متوسط –[AUTOCAD 3D

·         ]خوب-[ ۳DMAX                

·         ] متوسط –[VERAY MAX   

·         ] متوسط    –        [SKETCHUP

·         ]خوب [PHOTOSHOP –

·         ] خوب                     [Revit

·         ] متوسط –       [ OFFICE             

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • نظارت وسرپرستی کارگاه

  شرکت پیمانکاری لاریزبنا - رشت

  1388/04 - 1389/06

  به صورت کارآموزی در دو تابستان 88 و89

 • نقشه کش فازیک

  شرکت مهندسی مشاورآگورآژند

  1392/04 - 1392/06

  به صورت کارآموزی

 • طراحی معماری ونقشه کش فازیک وفاز دومعماری

  دفتر فنی مهندسی میرشعبانی

  1395/07 - 1396/07

  به صورت پاره وقت

 • طراحی معماری ونقشه کش فازیک وفاز دومعماری

  مهندسان مشاورباوند

  1393/03 - 1396/11

 • طراحی معماری ونقشه کش فازیک وفاز دومعماری

  things studio

  1396/12 - 1397/12

گواهینامه

 • اتوکدپیشرفته

  جهاددانشگاهی علم وصنعت

  1383/04 - 1383/06

 • اتوکد مقدماتی

  جهاددانشگاهی علم وصنعت

  1383/04 - 1383/06