پروفایل arman mousavi

arman mousavi مهندس مکانیک
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کارشناس ارشد مکانیک با سابقه ماشین سازی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید