پروفایل ابراهیم مهدوی

ابراهیم مهدوی مهندس زلزله
2 سال تجربه 1 پروژه کار کرده اصفهان

کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناس کنترل پروژه مترو اصفهان شرکت سابیر بین الملل

کارشناس دفتر فنی پروژه راهسازی اصفهان

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید