پروفایل پویا نوروزی

پویا نوروزی طراحی سه بعدی ساختمان - تهیه نقشه های اتوکد
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده مازندران

برای کلیه پروژه های دانشجویی نیز اعلام امادگی میکنم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید