پروفایل پیمان آذرمهری

پیمان آذرمهری مهندس عمران - دفترفنی - صورت وضعیت تعدیل
20 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوي

مهندس عمران با ۲۰ سال سابقه در پروژه های صنعتی، هتل، بیمارستان، راه

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید