پروفایل مائده پیما

مائده پیما مهندسی عمران
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز

امور دفترفنی – امور کارگاهی – تحلیل و طراحی سازه فولادی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • مسئول دفترفنی

    سی مون عمران

    1391/06 - 1396/06

    مسئول دفترفنی شرکت پیمانکار شهرداری تهران