پروفایل پگاه قشقایی

پگاه قشقایی مهندس مکانیک
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید