پروفایل حمیدرضا جعفری

حمیدرضا جعفری مهندس برق
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

طراحی(محاسبه، ترسیم) و مجری تاسیسات برقی پروژه‌های ساختمانی و صنعتی (با مدارک و مستندات مربوط به پروژه‌های اجرا شده‌ی قبلی و پروژه‌های جاری)

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید