پروفایل امید رئیسی

امید رئیسی مهندس مکانیک- طراح و نقشه کش صنعتی
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

توانایی انجام پروژه های طراحی و نقشه کشی صنعتی، پروژه های حوزه ساخت و تولید- جامدات

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • مهندس مکانیک

    اندیشه توربین پارسه

    1398/05 - 1398/12