پروفایل omid141414

omid141414 مترجم
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

مترجم متون تخصصی مهندسی مواد و مکانیک

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید