پروفایل نیما سهرابی

نیما سهرابی طراح قطعات صنعتی
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده يزد

اینجانب نیما سهرابی نقشه کش قطعات صنعتی با نرم افزار کتیا میباشم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید