پروفایل علیرضا نازی زاده

علیرضا نازی زاده مهندس مکانیک
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

اینجانب به صورت پروژه ای کار انجام میدهم و در مهارتهای اشاره شده مخصوصا ماشین سازی و طراحی مکانیزمها تسلط کامل دارم ضمنا در زمینه اختراعات ۶ اختراع ثبت شده دارم و در این زمینه مشاوره انجام میدهم و علاوه‌بر طراحی انجام ساخت دستگاه را انجام می دهم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید