پروفایل Navid7878

Navid7878 مهندس مجری
13 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کارآفرین تولیدات فرآورده های بتنی 

مدیرعامل شرکت عمران پیشبرد پرگاس 

مهندس مجری 

سازنده 

مدیریت پیمان 

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • سازنده

  شخصی

  1391/01 - حالا

 • هیئت مدیره

  آزمایشگاه بتن خاک

  1394/01 - 1395/02

 • کارآفرین

  فرآورده های بتنی

  1387/01 - حالا