پروفایل ناصر مختاری

ناصر مختاری مهندس عمران
10 سال تجربه 1 پروژه کار کرده تهران

مسلط به امور دفتر فنی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید