پروفایل علی اصغر قشقایی

علی اصغر قشقایی مهندس کنترل پروژه
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

مدرک تحصیلی

کارشناسی – مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد – مدیریت فناوری اطلاعات

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید