پروفایل محمد كردي

محمد كردي طراح و مجري تاسيسات برق و تاسيسات مكانيك
20 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

طراح و مجري تاسيسات برق و مكانيك

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید