پروفایل محمد ایمانی

محمد ایمانی مهندس
6 سال تجربه 2 پروژه کار کرده تهران

کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه

پایه ۳ طراحی سازمان نظام مهندسی

طراحی ساختمان های مسکونی ، سوله و سازه های خاص

دارای ۵ سابقه در شرکت مهندس مشاور یادمان سازه

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید