پروفایل masoud saeidi

masoud saeidi مهندس عمران
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

تجربه کاری در زمینه دفتر فنی ، امورقراردادها و پیمان رسیدگی

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • کارشناس دفتر فنی

  سرودشت مهرگان

  1389/07 - 1392/07

 • کارشناس دفتر فنی

  تابان شهر

  1392/08 - 1393/10

 • کارشناس دفتر فنی

  هوجستان

  1393/10 - 1394/06

 • کارشناس دفتر فنی

  مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن

  1394/07 - حالا