پروفایل مسعود کلیشادی

مسعود کلیشادی مهندس عمران
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

یازده سال سابقه کار در رشته مهندسی عمران

۵ سال در زمینه دفترفنی پروژه ها و ۶ سال کار اجرایی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید