پروفایل مریم پیروی

مریم پیروی مهندس معمار
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

طراحی پلان معماری و طراحی مبلمان

Autocad, Archicad, Rhinoceros, 3D Studio Max, SketchUp, Photoshop

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • مهندس معمار

  معماران ایده آرا

  1397/10 - حالا

 • معمار و طراح المان

  فریلنسر

  1395/05 - حالا

گواهینامه

 • Rhinoceros 3d

  دانشگاه تهران

  1397/08 - 1397/09

آموزش

 • کارشناس مهندسی معماری

  دانشگاه شیراز واحد دبی

  1391/07 - 1396/04