پروفایل مجید آقابابائیان

مجید آقابابائیان طراح و مدلساز و فوتوگرامتریست
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران

مسلط به نرم افزار راینو

متخصص در طراحی هواپیما ، ربات و به طور کلی solid works

فعال در زمینه طراحی ساختمان

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید