پروفایل مجید عمارت ساز

مجید عمارت ساز مهندسی عمران
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کارشناسی ارشد عمران – گرایش زلزله

فارغ التحصیل دانشگاه بهشتی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

آموزش

  • کارشناسی ارشد

    دانشگاه

    1395/07 - 1396/03

    تجربه تدریس:
    طراحی سازه های فولادی- استاتیک- تحلیل سازه ها- طراحی لرزه ای- دینامیک سازه