پروفایل مجید دارابی

مجید دارابی مهندس عمران - کارشناسی ارشد سازه
2 سال تجربه 1 پروژه کار کرده تهران

کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تربیت مدرس

طراحی و بهینه سازی پروژه‌های فولادی و بتنی

سابقه کار (1)