پروفایل محمود رییسی

محمود رییسی طراحی
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس

من بنا بودم و کارهای بنایی انجام دادم(اجر نما و کاشی و سرمایک و……) 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید