پروفایل سید مهدی موسوی

سید مهدی موسوی برنامه ریزی و کنترل پروژه
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، ۳ سال سابقه کار مرتبط در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری رتبه ۱ .

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید