پروفایل مهدی کریمی

مهدی کریمی طراحی با سالیدورکس
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده همدان

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید