پروفایل Yosef Mahdavi

Yosef Mahdavi مهندس عمران
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

اجرا ی صفر تا صد پروژههای ساختمانی 

مشارکت در ساخت    مدیریت پبمان

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید