پروفایل مرتضي حسن زاده

مرتضي حسن زاده طراح سازه
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

طراحي سازه هاي بتني و فولادي

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید