پروفایل صادق صدیق

صادق صدیق طراحی
13 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

۳D max

رندر وی ری

دکوراسیون داخلی پروژه های مسکونی و اداری

نما ساختمان

طراحی لوگو

انیمیشن لوگو

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید