پروفایل پریا کرکوتی

پریا کرکوتی کارشناس کنترل پروژه و تهیه بیزینس پلن-PMP
13 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

– دارای مدرک PMP

– تسلط بر برنامه ریزی و بودجه بندی پروژه ها

– تسلط بر تهیه گزارشهای پیشرفت پروژه و داشبورد مدیریتی

– تسلط بر تهیه گزارش توجیه اقتصادی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید