پروفایل جمشید ابراهیمی

جمشید ابراهیمی
0 پروژه پست شده استخدام 0 مجری خوزستان
تاریخ عضویت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۷

 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی سازه‌های کامپوزیتی

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید