پروفایل جوادمهدی نژاد

جوادمهدی نژاد طراحی وساخت سوله های سبک صنعتی
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده كرمان

– طراحی ،محاسبات وساخت سوله های سبک صنعتی

– مقاومتر،سبکتر،عریضتر،زیباترو ارزانتر

– ۳۵% ارزانتر نسبت به سازه های مرسوم تیرورقی

– موردتاییدسازمان نظام مهندسی ساختمان

– برای دریافت اطلاعات بیشتر ونمونه سازه های اجراشده باشماره واتساپ۰۹۱۳۱۹۳۶۱۸۰ درارتباط باشید.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید