پروفایل حجت هاشم زاده

حجت هاشم زاده مهندس اجرایی عمران
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

تمامی پروژه های راهسازی و زیرسازی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • سرپرست کارگاه پروژه های زیرسازی و روسازی

    شرکت بین المللی ساتراپ دژکار

    1393/01 - حالا