پروفایل محمدرضا خسرویان

محمدرضا خسرویان طراح سازه ها و مستحدثات پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس

من کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله با معدل ۱۹٫۵ هستم و ۱۲ سال در طراحی سازه ها و مستحدثات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی اشتغال داشتم.

در ارتباط با طراحی انواع سازه های زیر با من تماس بگیرید :

Retaining Wall, Pipe Rack, Support, Sleeper, Storage Tank, Roof Structure, Foundation of Storage tanks, Foundation of Exchanger, Foundation of Horizontal Vessel, Foundation of Vertical Vessel, Blast Proof Buildings, Mill bent and etc…,

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید