پروفایل حمید رضا قهرمانی

حمید رضا قهرمانی مهندس شهرساز
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

سابقه پروژه های اجرایی در شهرداری منطقه ۱۸و ۷ و شهرداری شهر جدید هشتگرد

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • کارشناس بازدید

  همراه مسکن منطقه ۷

  1396/04 - 1396/12

 • کارشناس تحلیل گر

  شهرداری شهر جدید هشتگرد

  1395/03 - 1395/10

 • کارشناس بازدید

  دفتر خدمات الکترونیک شهر

  1394/01 - 1394/12