پروفایل حمیدرضا عبادی

حمیدرضا عبادی مهندس معمار
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

طراحی و اجرا 

نقشه کشی

طراحی نما

پست پروداکشن

بازسازی 

و….

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید