پروفایل حامد ابوالفتحی

حامد ابوالفتحی مهندس مکانیک طراحی کاربرد
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

انجام طراحی دو بعدی و سه بعدی

طراحی قالب تزریق پلاستیک

طراحی قطعه برای برش لیزر و سی ان سی

تحلیل قطعات با استفاده از نرم افزارهای اباکوس و انسیس

حل عددی بوسیله نرم افزار متلب

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید