پروفایل غزاله فیضی

غزاله فیضی برق مکانیک نقشه کشی معماری
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

برق.مکانیک.معماری.نقشه کشی.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید