پروفایل فاطمه بخشنده

فاطمه بخشنده مهندس عمران
3 سال تجربه 1 پروژه کار کرده تهران
claim و ادعاهای مالیICDL (مهارت چهارگانه)Matlab (محاسبات عددی )آزمایشات خاکآزمایشات هیدرولیکیاصلاح پلان ساختمانبتن و طرح اختلاطبرنامه زمان بندی پروژهپایداری سد و شبکهپلان پروفیلتحلیل تراوش آب زیرزمینیتحلیل کیفیت منابع آبتحلیل هیدروژئولوژی منطقهتحلیل هیدرولوژی منطقهتحلیل و طراحی سازه بتنیتحلیل و طراحی سازه فولادیتعیین حریم بستر رودخانهتهیه و تنظیم گزارشاتدستور کار کارگاهیروندیابی سیلابسنجش از راه دور GISشبکه آبیاری تحت فشارصورت وضعیت و تعدیلطراحی پلان ساختمانطراحی شبکه فاضلابطراحی کانال انتقال آبطراحی نمای ساختمانقرارداد و امور پیمانقیمت جدید و آنالیزبهالایحه تاخیراتمتره و برآوردمحاسبه خاکبرداری و خاکریزیمدلسازی بارش و روانآبمدلسازی جمع آوری آبهای سطحیمدلسازی کمی و کیفی جریان آبمدیریت اطلاعات روی نقشهمستندسازی پروژهمشاورهمطالعات آب های زیرزمینینرم افزارنقشه اجرایی سازه بتنینقشه اجرایی سازه فولادینقشه شاپ و ازبیلتنقشه کشی AutoCADنقشه های تحلیلی

کارشناس دفتر فنی 

سابقه کار (1)

  • پروژه مدیریت منابع آب با نرم افزار WEAP

    1,500,000 تومان ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

    با تشکر از زحمات شما ، مدت زمان انجام پروژه به دلایلی طولانی شد اما صبرو شکیبایی و همچنین دقت انجام کار خوب بود. با تشکر از زحمات شما